Middagactiviteiten

Middagactiviteiten

In onze school bieden wij een waaier van middagactiviteiten aan, waaraan de kinderen vrijwillig mogen deelnemen.

Een woordje uitleg…

Middagsport

Elk schooljaar kunnen de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de lj. zich opnieuw inschrijven voor de middagsport. Tijdens de middagsport komen volgende activiteiten aan bod: netbal, voetbal, volleybal, basketbal, trefbal, hockey, dans, estafettes, tikspelen, reactiespelen, badminton, loopspelen, vrij spel, …

In de nieuwsbrief van de school wordt wekelijks vermeld welke leerjaren die week middagsport hebben. De middagsport gaat dit schooljaar door op dinsdag, telkens in 2 beurten van een half uur. (11.55-12.25 en 12.25-12.55) Het is aangewezen dat de kinderen die dag blijven eten op school. De kinderen die de tweede beurt middagsport hebben, kunnen naar huis gaan eten maar moeten dan om 12.25u. terug op school zijn.

Wij vragen aan alle kinderen die zich inschrijven dat zij telkens stipt aanwezig zijn en heel sportief de aangeboden activiteiten meedoen. Kinderen die onvoldoende aanwezig zijn of zich niet schikken naar de gemaakte afspraken, worden uit de middagsport geweerd.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

meester Patrick en meester Francis

Middagzang

De kinderen kunnen ook elk jaar deelnemen aan de middagzang. Elke maand (tussen 12.30u. en 13.00u.) zingen we samen vrolijke liedjes en af en toe durven we ons al eens aan een dansje wagen. Inschrijven voor deze zangstonde is niet nodig.

Muzikale groetjes,

Juf. Marleen

Middaglezen

 Iedere vrijdag kunnen de kinderen per leerjaar van 12.30 uur tot 13.00 uur komen lezen. Ze kunnen dan naar eigen keuze strips, spannende verhalen, sprookjes, informatieve boeken,… zelf lezen. Er zal ook geregeld worden voorgelezen.

Leesgroetjes,

Juf. Greet, juf. Ilse Laenen en juf. Martine

Schaken en dammen

Elke donderdagmiddag kunnen er leerlingen schaken en/of dammen. Er wordt uitleg gegeven voor wie het wil leren en de anderen kunnen onmiddellijk aan de slag. De oudsten helpen ook de jongsten.

juf Heidi

Type-lessen

Zoals vorig schooljaar richt de ouderraad ook dit schooljaar weer cursussen typen in voor het vierde en vijfde leerjaar. De volledige cursus omvat 30 lessen van 50 min., de kinderen komen 2 keer per week 25 min. De kostprijs voor de reeks van 30 lessen bedraagt 95 euro. De lessen gaan door op maandag-, donderdag- of vrijdagmiddag.

De deelname is volledig vrijblijvend!

De lessen worden gegeven door mevr. Chantal Rits.