Inschrijvingen

Beste ouders,

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan toch al ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter echt 2,5 jaar is, kan hij/zij naar het klasje komen en dit vanaf de instapdatum volgend op de datum dat hij/zij 2,5 werd. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven in de school en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

Voor het schooljaar 2018 – 2019 worden volgende instapdagen voorzien 2,5-jarigen:

Maandag 3 september 2018

Maandag 5 november 2018

Maandag 7 januari 2019

Maandag 4 februari 2019

Maandag 11 maart 2019

Dinsdag 23 april 2019

Maandag 3 juni 2019

We voorzien ook enkele doe-meedagen in onze instapklassen. Op deze dagen kunnen kleuters en hun ouders kennismaken met de werking van de klas. De kleuters nemen actief deel aan de activiteiten, de geïnteresseerde ouders kunnen terecht bij de leerkracht of directie met hun vragen. U hoeft niet in te schrijven voor deze dagen en de klas is doorlopend toegankelijk tussen 8.45u. en 10.30u.

Onderstaande doe-meedagen worden voorzien:

Doe-meedagen centrumschool in de klas van juf Ria:

woensdag 24 oktober 2018   woensdag 16 januari 2019    woensdag 27 maart 2019  woensdag 05 juni 2019

Doe-meedagen ‘t Kievitje in de klas van juf Sandra:

maandag 15 oktober 2018    maandag 14 januari 2019    maandag 25 maart 2019  maandag 20 mei 2019

Inschrijven in onze school?

Meld je aan via het secretariaat

03/312 35 10

school@elisazoe.be