Laatste nieuws coronacrisis 03.04.2020

03.04.2020

Beste ouders,

Tot nader order zijn de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht tot en met 19 april, met mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Hoe lang ze van kracht blijven, is geen beslissing van het onderwijsveld, maar wel van de Veiligheidsraad op basis van de adviezen over volksgezondheid. Momenteel weten we dus nog niet of de scholen na de paasvakantie terug mogen opengaan. Daarom zijn onze leerkrachten zich volop aan het voorbereiden op beide scenario’s.

Hierbij nog enkele mededelingen…

Vieringen van het vormsel en de eerste communie uitgesteld

De Belgische bisschoppen hebben vandaag beslist om de vieringen van het vormsel en de eerste communie die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet te laten doorgaan. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar. Elk bisdom werkt een eigen regeling uit en communiceert daarover.

Inschrijvingen middelbare scholen

Graag willen wij u hierbij informeren dat de secundaire scholen van de scholengemeenschap Malle-Zandhoven (Immaculata, Mariagaarde, Maris Stella, Sint-Jan Berchmanscollege en VTI Zandhoven) besloten hebben om hun inschrijvingsmodaliteiten voor 1SO aan te passen. Om tegemoet te komen aan alle veiligheidsvoorschriften zal de inschrijving digitaal verlopen vanop de website van elke school. Zo worden fysieke wachtrijen vermeden en is ook eenieder verzekerd van inschrijving. Het startmoment is vastgelegd op woensdag 22 april om 12.00 uur.

Vanuit de opvoedingswinkel

Ondertussen zijn de Corona-maatregelen al enkele weken van kracht. Sindsdien zitten we in onze gezins-bubbel… We hopen dat dit mee kan zorgen voor meer verbinding, meer tijd voor elkaar, meer quality time, minder ‘de rush van elke dag’,… Maar bij veel mensen is het ook heel erg zoeken… Er is misschien al veel verveling? Meer geruzie? Meer geregel? We proberen met man en macht al onze jongleerballen boven te houden: het (thuis-)werk, het huiswerk, de opvoeding van de kinderen en onze relatie. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over onze gezondheid en die van onze dierbaren die we niet mogen bezoeken. Het zijn uitzonderlijke tijden waar we nog nooit mee werden geconfronteerd. Hoe bied je dan structuur? En wat als dat helemaal niet lukt…? Hoe ga ik om met de angsten van mijn kinderen? En wat met die tiener die zijn vrienden/liefje mist. Het is normaal dat het je als ouder allemaal weleens te veel wordt… Ruzie met je kind, puber, partner kan ervoor zorgen dat je niet meer weet waar te beginnen. Of misschien ben je wel even het overzicht kwijt. Wel, weet dan dat je nog steeds in de opvoedingswinkel en de opvoedingspunten terecht kan! Wij bieden je een luisterend oor, een tweede stem, een ruimere blik. Blijf niet zitten met je vragen maar contacteer ons anoniem, gratis en vrijblijvend. Alle mogelijke vragen zijn welkom. Je kan ons elke werkdag bellen (03/633 98 98) tussen 9u en 12u (of daarbuiten op afspraak) of mailen via opvoeding@zoersel.be,  of je kan een bericht sturen via onze facebookpagina.

Niet aarzelen, we zijn er voor jullie!

Met vriendelijke groeten,

Tineke, Sarah, Inke, Tinne, Els,  Annelies en Liesbeth Opvoedingswinkel Brasschaat  Opvoedingswinkel Hoogstraten  Opvoedingswinkel Zoersel

Spelend leren tijdens de vakantie

De voorbij weken namen veel ouders de taak van leraar zo goed mogelijk over. Nu staat de paasvakantie voor de deur: een tijd om te spelen, te sporten, te ontspannen, samen boekjes te lezen of tv te kijken … Ook die activiteiten stimuleren de ontwikkeling van uw kind. Daarom laat je best de typische schoolse activiteiten even rusten.

En tenslotte… We danken iedereen voor alle inspanningen. Het zijn bizarre tijden waarin ongewone maatregelen gelden. We appreciëren enorm wat je als ouder allemaal doet. Dank je wel voor je flexibiliteit, creativiteit en inzet. We hopen samen met jou dat het normale leven stilaan weer zijn gewone gang gaat, maar nu moeten we nog even volhouden.

Samen staan we sterk!

Wij wensen je ook in deze bijzondere periode een deugddoende paasvakantie toe.

 

 

26.03.2020

Beste ouders,

Om onze planning voor volgende week te kunnen opmaken zouden wij graag een overzicht krijgen op de aanwezigheden. Gelieve ons voor morgenmiddag 12u een overzicht te bezorgen van de aanwezigheid van uw kind. Kunnen jullie hier tevens bij vermelden of jullie gebruik wensen te maken van de voor & naschoolse opvang? Als jullie kind niet aanwezig zal zijn, moeten jullie niets laten weten!

De gemeente voorziet opvang voor tijdens de paasvakantie. De communicatie gebeurt via de communicatiekanalen van de gemeente: nieuwsbrief, website en facebook. Gelieve deze te raadplegen om uw kind in te schrijven. Heel wat leerkrachten van onze school hebben zich vrijwillig opgegeven om deze opvang mee te ondersteunen. We hopen volgende week ook meer duidelijk te krijgen over wat er na de paasvakantie zal gebeuren.

De aanwezige kinderen op school maken ook tekeningen voor de bewoners van zorgcentrum ‘De buurt’. Deze zullen eind volgende week aan hen bezorgd worden.

 

 

20.03.2020

Vandaag hebben de kinderen en al het personeel hun goed hart getoond en om 12.00u. een groot applaus gegeven voor alle zorgers. Ze hebben ook tekst en tekeningen gemaakt en aan de ramen vooraan gehangen. Tevens hebben we een wit laken opgehangen.  Op die manier willen ze hun dankbaarheid tonen aan iedereen die zijn best doet om voor iemand anders te zorgen.  Mocht je de school eens passeren kan je dit allemaal bewonderen.

16.03.2020

Beste ouders,

Hartelijk dank om de gevraagde richtlijnen op te volgen.

Omdat het vrijdag allemaal wat vlug moest georganiseerd worden en we niet alle afspraken tot detail konden bespreken volgen hierbij nog enkele afspraken ter verduidelijking van het meegegeven takenpakket:

  • We kiezen er bewust voor om in deze fase in te zetten op het oefenen en herhalen van reeds geziene leerstof. Kinderen onderhouden zo hun lees-, reken-, en schrijfvaardigheden zodat na de paasvakantie de draad weer vlot kan worden opgepakt.
  • We vragen jullie om deze taken te spreiden over de verschillende weken.
  • De al dan niet meegeleverde correctiesleutels worden hierbij vrijblijvend aangeboden als hulpmiddel.
  • De taken die op Bingel staan, zijn ook vrijblijvend.
  • We proberen op deze manier alle kinderen te ondersteunen en aan de vragen van de ouders tegemoet te komen.
  • Er worden op deze taken geen punten gezet.

Wat de opvang betreft…

Een deel van de leerkrachten zorgt dagelijks voor ruim voldoende opvang voor de kinderen waarvan de ouders zelf niet voor de opvang kunnen instaan. De andere leerkrachten vervullen pedagogische taken thuis en/of op school. Zo hopen we na deze crisissituatie optimaal terug te kunnen starten met de begeleiding, opvoeding van uw kind. De pedagogische studiedag van woensdag 25 maart wordt opgeschort. Ook die dag zal de school open zijn om de noodopvang te organiseren.

Gans het schoolteam wil jullie van harte bedanken om het advies van de Nationale Veiligheidsraad massaal mee op te volgen!

Patrick Hufkens, waarnemend directeur, St.-Elisabethschool

14.03.2020

Beste ouders,

We hebben opgevangen dat sommige ouders lichtzinnig met de nieuwe maatregelen rond het coronavirus omgaan. Het is niet de bedoeling dat kinderen onderling afspreken om al dan niet naar school te gaan, vrij in en uit de school te lopen of de school zien als een plaats om leuke spelletjes te komen doen! Het advies van de Nationale Veiligheidsraad is heel duidelijk: als je kan, hou je de kinderen thuis. Enkel in nood, kan uw kind op school terecht! Dank voor uw begrip.

We hebben ook nog enkele concrete maatregelen genomen:

  • Alle reeds geplande oudercontacten (5j. kleuters en 6L) worden opgeschort.
  • Er mogen voorlopig geen nieuwe leerlingen ingeschreven worden. Ouders die hiervoor reeds een afspraak gemaakt hadden, moeten een nieuwe afspraak maken.
  • Ook de geplande CLB-gesprekken met ouders worden opgeschort.
  • Om te vermijden dat de kinderen van de lagere school ‘in vakantiemodus’ zouden geraken, hebben zij allemaal een takenpakket meegekregen.

En tenslotte las ik ergens het volgende …

Laat ons nu zorgzaam zijn. Eventjes niet de slimmerik uithangen. Richtlijnen volgen zonder mopperen. Afstand houden met een glimlach. Hygiëne ernstig nemen. Enkele plannen uitstellen zonder zeuren. De solidariteit zal ons goed doen.

Patrick Hufkens, waarnemend directeur St.-Elisabethschool

13.03.2020

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu door hen te laten opvangen.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygïene, afstand, ventilatie, …

’t Kievitje

Onze wijkschool ’t Kievitje wordt wel gesloten. Indien je opvang voor uw kinderen nodig hebt, breng je deze naar de centrumschool waar de juffen van ’t Kievitje hen zullen opvangen.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Na intern overleg zullen we nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarvoor ten gepaste tijde de nodige informatie.

Website

Indien er volgende weken nieuwe informatie komt, kan je deze vinden op de startpagina van onze website www.elisazoe.be

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?