Oog voor lekkers

Project: “oog voor lekkers”

Vanuit het gezondheidsbeleid van de school willen we de leerlingen en hun ouders stimuleren om gezond, lokaal en seizoengebonden producten te eten. 10 weken lang bezorgt de school iedere leerling in de loop van de week 1 stuk fruit of groente. Dit fruit wordt in de klas of tijdens de speeltijd opgegeten. Deze actie is een aanvulling bij de wekelijkse fruitdag en wordt gesteund door het Departement Landbouw en Visserij.