Belangrijke data schooljaar 2019-2020

Belangrijke data schooljaar 2019-2020

kom-kijk-dag: donderdag 29 augustus 2019: 18u30 – 19u30

eerste schooldag: maandag 2 september 2019, 8u40

Infoavonden begin schooljaar

dinsdag 3 september:             19u00: eerste graad

donderdag 5 september:         19u00: K5, K6, K8

19u45: tweede graad

dinsdag 10 september:            19u: K1, K2, K7

19u45: derde graad

Alle infoavonden starten met een gezamenlijk moment in de zaal.

 

Vrije dagen

Eerste trimester

Vrije dag: vrijdag 27 september 2019

Herfstvakantie: van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 03 november 2019

Pedagogische studiedag: woensdag 20 november 2019

Kerstvakantie: van zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2020

Tweede trimester

Vrije dag: maandag 03 februari 2020

Krokusvakantie: van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020

Pedagogische studiedag: woensdag 25 maart 2020

Paasvakantie: van zaterdag 04 april tot en met zondag 19 april 2020

Derde trimester

Feest van de arbeid: vrijdag 01 mei 2020

Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020

Vrije dag: vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020

Einde schooljaar : dinsdag 30 juni 2020 (12u)

 

Activiteiten ouderraad

kom-kijk-dag: donderdag 29 augustus 2019: 18.30u – 19u30u

Verwenontbijt: zondag 13 oktober 2019

Feest Heilige Elisabeth:  maandag 18 november 2019

Sint op school: vrijdag 06 december 2019

Sprookjesnacht:  zaterdag 25 januari 2020

Lentefeest: zondag 07 juni 2020

Afscheid zesde leerjaar: maandag 29 juni 2020

 

Extra activiteiten

Strapdag: vrijdag 20 september 2019

Veldloop gemeente Zoersel: dinsdag 24 september 2019

Carnavalstoet: vrijdag 21 februari 2020

 

Meerdaagse uitstappen

4L: 10-11 oktober 2019: met de fiets door Zoersel

3L: 17-18 februari 2020: boerderijklassen

Doe-meedagen kleuterschool telkens van 8u40-10u30

Centrumschool

woensdag 23 oktober 2019               woensdag 18 december 2019

woensdag 19 februari 2020               woensdag 06 mei 2020

’t Kievitje

maandag 21 oktober 2019                 maandag 16 december 2019

maandag 17 februari 2020                 maandag 18 mei 2020

 

Infoavond voor ouders van nieuwe kleuters

Donderdag 23 januari 2020 om 19u30

 

Ouderraad

Maandag 16 september 2019

Dinsdag 12 november 2019

Woensdag 15 januari 2020

Woensdag 29 april 2020

Dinsdag 16 juni 2020

Schoolraad

Maandag 23 september 2019

Maandag 17 februari 2020

Maandag 08 juni 2020

 

Oudercontacten schooljaar 2019-2020

individuele oudercontacten lagere school

september – oktober: selectieve oudercontacten op vraag van de school of de ouders

dinsdag 26 november 2019: eerste graad

woensdag 18 december 2019: tweede en derde graad

februari: selectieve oudercontacten op vraag van de school of van de ouders

woensdag 01 april 2020: zesde leerjaar, studiekeuze

woensdag 06 mei 2020: derde t/m vijfde leerjaar

dinsdag 12 mei 2020: eerste en tweede leerjaar

einde schooljaar: selectieve oudercontacten op vraag van de school of de ouders

individuele oudercontacten kleuterschool

donderdag 14 november 2019:          4-, 5-jarigen

donderdag 12 december 2019:           2,5-, 3-jarigen

donderdag 19 maart 2020:                 5-jarigen

dinsdag 05 mei 2020:                         2,5-, 3-, 4-jarigen

 

Rapporten schooljaar 2019-2020

maandag 30 september: eerste leerjaar

vrijdag 25 oktober: alle klassen

vrijdag 29 november: eerste leerjaar

woensdag 18 december: tweede en derde graad

vrijdag 20 december: eerste graad

vrijdag 21 februari: eerste leerjaar t/m vijfde leerjaar

woensdag 01 april: zesde leerjaar (studiekeuze)

dinsdag 12 mei: eerste en tweede leerjaar

woensdag 06 mei: derde t/m vijfde leerjaar

dinsdag 30 juni: alle klassen