Medicatie op school

Omdat er een periode van meer zieke kinderen eraan komt, wil ik uw aandacht vragen voor de volgende richtlijn die opgenomen is in onze schoolbrochure. “In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Een voorbeeldattest kan je aan de leerkracht vragen of downloaden via de website. Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan mag de school geen medicatie toedienen op eigen initiatief. Wel zullen we de ouders of een ander opgegeven contactpersoon verwittigen en vragen de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts raadplegen.”

attest medicatie