De klimaatbende

220 LEERLINGEN LID VAN DE ZOERSELSE KLIMAATBENDE! (persartikel)

Op 26 oktober 2018 gaven we samen met de zes Zoerselse basisscholen en Milieuproject Op School (MOS) Antwerpen het startschot van ons gezamenlijke klimaatproject ‘de Klimaatbende’. De bedoeling van het project is dat we dit schooljaar samenwerken om enkele klimaatdoelstellingen te halen.

Met 220 waren ze, de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar die elke basisschool van Zoersel had afgevaardigd als trekker voor de Klimaatbende. Plaats van afspraak: de sporthal van gemeentelijke basisschool Beuk & Noot. Daar aangekomen, had onze burgemeester, Liesbeth Verstreken, een belangrijke vraag voor de leerlingen: “De aarde warmt op en we moeten dringend iets ondernemen. Alleen … de grote mensen lijken dat maar niet in te zien. Daarom hebben we de hulp van de Klimaatbende nodig … en dat zijn jullie!”

Om zich een waardig lid van de Klimaatbende te mogen noemen, moesten deze moedige klimaatstrijders eerst enkele opdrachten uitvoeren. Alle klassen gaven het beste van zichzelf. Na een vermoeiende voormiddag mochten alle leerlingen officieel toetreden tot de Klimaatbende.

ondertekening charter “We richten de Bende op om samen met alle leerlingen en leerkrachten de CO2-uitstoot actief te doen dalen in de scholen”, legt Els Beeckx, onze klimaatmedewerker, uit. “Op die manier worden de leerlingen aangezet tot duurzaam denken en handelen. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit en leren met de nodige ondersteuning van MOS (Milieuproject Op School) hoe ze echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden.”

Ook onze burgemeester, MOS Antwerpen en de directies van de scholen bevestigden die dag hun engagement door een klimaatbendecharter te ondertekenen. Hiermee leggen de partners de afspraken vast om effectief werk te maken van de vastgelegde klimaatacties.