Route2school

In samenwerking met de gemeente Zoersel streven we naar een veilige schoolomgeving. Om hier doelgericht werk van te maken wordt vanuit het gemeentebestuur een onderzoek gehouden naar de manier waarop onze leerlingen naar school komen, welke weg ze hiervoor volgen en welke kritische verkeerssituaties ze tegen komen. De organisatie Route2school ontwikkelde een online bevraging waarvan de resultaten zullen uitmonden in een actieplan.

Meer info: Klik hier!