Inschrijvingen – doe-mee-dagen

Beste ouders,

Voor inschrijvingen kan u een afspraak maken via 03/312 35 10 of via secretariaat@elisazoe.be.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan toch al ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter echt 2,5 jaar is, kan hij/zij naar het klasje komen en dit vanaf de instapdatum volgend op de datum dat hij/zij 2,5 werd. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven in de school en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

We voorzien enkele doe-mee-dagen in onze instapklassen. (Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen.) Op deze dagen kunnen kleuters en hun ouders kennismaken met de werking van de klas. De kleuters nemen actief deel aan de activiteiten, de geïnteresseerde ouders kunnen terecht bij de leerkracht of directie met hun vragen.

Doe-mee-dagen kleuterschool telkens van 8u40-10u30

Centrumschool

woensdag 20 oktober 2021               woensdag 22 december 2021

woensdag 23 februari 2022               woensdag 18 mei 2022

’t Kievitje

maandag 25 oktober 2021                  maandag 20 december 2021

maandag 21 februari 2022                 maandag 16 mei 2022

Infoavond voor ouders van nieuwe kleuters

Donderdag 20 januari 2022 om 19u30

Inschrijven of deelnemen aan de doe-mee-dagen in onze school?

Meld je aan via het secretariaat

03/312 35 10

secretariaat@elisazoe.be

 

 

 

Geef een reactie