Inschrijvingen – doe-mee-dagen

19.08.2020

Beste ouders,

Er mogen opnieuw ‘fysieke’ inschrijvingen op school plaatsvinden. U kan hiervoor een afspraak maken via 03/312 35 10 of via secretariaat@elisazoe.be.

Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan toch al ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter echt 2,5 jaar is, kan hij/zij naar het klasje komen en dit vanaf de instapdatum volgend op de datum dat hij/zij 2,5 werd. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven in de school en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

Voor het schooljaar 2020 – 2021 worden volgende instapdagen voorzien voor 2,5-jarigen:

Dinsdag 1 september 2020

Maandag 9 november 2020

Maandag 4 januari 2021

Maandag 1 februari 2021

Maandag 22 februari 2021

Maandag 19 april 2021

Maandag 17 mei 2021

Belangrijk: Per vestigingsplaats is er een maximum aantal leerlingen toegelaten. (zie onder)

We voorzien ook enkele doe-mee-dagen in onze instapklassen. Op deze dagen kunnen kleuters en hun ouders kennismaken met de werking van de klas. De kleuters nemen actief deel aan de activiteiten, de geïnteresseerde ouders kunnen terecht bij de leerkracht of directie met hun vragen.

Doe-mee-dagen kleuterschool telkens van 8u40-10u30

Centrumschool

woensdag 28 oktober 2020               woensdag 16 december 2020 woensdag 10 februari 2021               woensdag 05 mei 2021 ’t Kievitje

maandag 26 oktober 2020                 maandag 14 december 2020 maandag 08 februari 2021                 maandag 03 mei 2021

Infoavond voor ouders van nieuwe kleuters

Donderdag 21 januari 2021 om 19u30

Inschrijven of deelnemen aan de doe-mee-dagen in onze school?

Meld je aan via het secretariaat

03/312 35 10

secretariaat@elisazoe.be

Doe-mee-dagen

We geven alvast mee dat -op dit moment- de “doe-mee-dagen” voor instappertjes kunnen doorgaan mits deze maatregelen:

  • Ouders schrijven zich op voorhand in.
  • Slechts 1 ouder per peuter.
  • Volgen van de corona-maatregelen (mondmasker, 1.5 m afstand, registratie, handen ontsmetten, …)
2020-02-29 W capacitietsbepaling VP 1 2020-2021 2020-02--29 W capacitietsbepaling VP2 2020-2021

 

 

Geef een reactie